Çerçeve Programı

Çerçeve Programı

Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak, bu yolla sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere yürüttüğü, belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi yer almaktadır. İlki 1984 yılında yürürlüğe giren çerçeve programları kapsamında çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri desteklenmektedir.

Çerçeve Programları ülkelere tahsis edilen maddi bir yardım değildir. Çerçeve Programları kapsamında, Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak “projelere” mali destek sağlanmaktadır.

7. Çerçeve Programı, 2007-2013 yılları arasında yürürlükte kalacak olan çerçeve programıdır. Program 53,2 milyar avroluk bir bütçeye sahiptir. Program’a üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri başvuru yapabilmektedir. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilmektedir.

Türkiye, Çerçeve Programlarına 2002-2006 yıllarını kapsayan 6. Çerçeve Programı’ndan itibaren katılım sağlamıştır. Halen devam etmekte olan 7. Çerçeve Programı’na da aday ülke statüsü ile katılmaktadır.

7. Çerçeve Programı, Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara yenilikçi ve AR-GE’ ye yönelik yüksek bütçeli projelerini hayata geçirme imkânı sağlayabilecek önemli bir fırsattır. Program, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine katkı sağlamanın yanı sıra, yeni teknolojilere erişim olanağı sunmakta, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmekte, KOBİ’lere dışa açılma, doğru teknolojiyi transfer etme ve teknolojide yeni standartların oluşumu sürecinde yer alma imkânı tanımaktadır.

7. Çerçeve Programı, “İşbirliği”, “Fikirler”,“Marie Curie Araştırma Programları”, “Kapasiteler” ve “Ortak Araştırma Merkezleri” olmak üzere beş özel programdan oluşmaktadır.

1 geri izleme / bildirim

  1. Avrupa Birliği Mali Yardımları

Bir yanıt bırakın