Aile işletmelerinde aile etkisi, pazarlama yönelimi

Aile işletmelerinde aile etkisi, pazarlama yönelimi ve yönetim kararları ile işletme ve aile performansı ilişkisi

Aile işletmeleri hem ülkemiz ekonomisinde hem de dünya ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Aile işletmelerinin ekonomideki payı düşünüldüğünde, bu işletmelerin dikkatle incelenmesi, sorunlarının ortadan kaldırılması ve faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yerine getirmelerinin sağlanması gerekmektedir. Aile şirketlerinin kurumsal yapı kazanması ve başarılarının sürdürülebilirliği için yönetişim sistemlerinin uygulanması çok önemlidir. Belirli dönüşüm noktalarında çevredeki değişimlere ayak uyduramayan aile şirketleri yok olma tehlikesiyle karşılaşır.Buradan hareketle, aile şirketlerinin karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde aile etkisi, pazarlama yönelimi, yönetim kararları içinde stratejik süreç, yönetim kurulu, insan kaynakları ve vekalet unsurlarının işletme ve aile performansına etkileri yapısal eşitlik modeli (YEM) içinde ele alınarak ilişkiler belirlenmiş, 244 aile şirketine yönelik anket değerlendirilerek, sürdürülebilir aile şirketi varlığı için önerilerde bulunulmuştur. Analiz sonucunda aile etkisi, pazarlama yönelimi ve yönetim kararları hem aile performansını hem de finansal performansı arttırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca, aile etkisi pazarlama yönelimini ve yönetim kararlarını arttırıcı yönde etkilemektedir. Buna karşılık, yönetim kararları ve pazarlama yönelimi arasında anlamlı bir çift yönlü ilişki belirlenememiştir. Daha detaylı buradan  inceleyebilirsiniz.

The relationship between the family influence, the marketing orientation, the managerial decisions and the business & family performances in family businesses

Family businesses have a considerably important place in our economy as well as in the world. Considering their contribution to the economy, it would be reasonable to solve family businesses’ problems and to help them to perform their activities efficiently and productively. In order to support them to achieve a corporate structure and a sustainable success, it’s very important to use governance systems. Family businesses, which are not able to fall into step with the environmental changes at some transformation points, are facing the risk of failing. Starting from this point, family influence, marketing orientation, and managerial decisions including strategic process, board of directors, human resources and succession, on the business and family performances in the course of resolving the difficulties that family businesses encounter have been analysed using the Structural Equation Modelling (SEM) and the relationships have been determined; some suggestions have been brought forward for sustainable corporate estate according to the results of the survey with 244 family businesses. According to the result of analysis, family influence and managerial decisions have an increasing effect on either family performance or financial performance. Family effect has also an increasing influence on marketing orientation and managerial decision. Whereas it could not be determined a significant two-way relationship between managerial decisions and marketing orientation. You can examine it here in more detail.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın