Bakanlık Destekleri

Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır.
Türkiye sürdürülebilir kalkınmanın inşası için hem dünyadaki küreselleşme sürecinin tüm alanlarında, bu gelişim sürecine yön verebilecek bir rol üstlenmek hem de ülke içerisinde yeni dünya düzenine uygun yapılanmaların eksikliklerini gidermek zorundadır.
Bu doğrultuda “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonuna ulaşabilmek amacı ile ulusal stratejiler belirlenmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın