Fırsat teknolojileri

2000 li yıllarda her yerde pc  veya internet erişimi yoktu. İmkanların olmayışı çoğumuzu fırsatlardan alıkoyuyordu, fakat şimdi internet, ve teknoloji ürünleri hayatımızı ve fırsatları kolaylaştırıyor.

Ama bunu böyle görmüyoruz, fırsattan daha çok sorun teşkil ediyor gibi ( faturalar, hayat pahalılığı, gelir istikrarsızlığı vs ) konular işte…

sefer-fırsat

Bunun sebepleri çağın getirilerini satın alacak üretkenliği mizin olmayışı 🙁  ama bu sorun çözülebilir. Dünyayla entegre düşünmeliyiz, globelleşme adına artık ülkemizde internet sayesinde bizlerde globel yaşıyoruz. Tüm bilgi avuçlarımızın içinde ….

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği’nin uzun vadeli finansman kuruluşu olup, kamu ve özel sektör kuruluşlarına üstlendikleri sağlam yatırımlar için uzun vadeli finansman sunarak AB politikası olan hedefleri desteklemektedir. AYB ekonomik açıdan kalıcı olacak projeleri finanse eden, kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Banka’nın sahibi AB üyesi devletlerdir.
kredi-avrupa-sefer
AYB Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde ilerleme kaydetmesini desteklemek amacıyla faaliyetlerini öncelikli olarak aşağıdaki sektörlerde yoğunlaştırmaktadır:

Kurumsal Sektör: Bankanın sunmuş olduğu finansal araç yelpazesinin genişletilmesi ve yerel para birimi bazında kredi sağlanması suretiyle hem yabancı hem de yerli özel sektör şirketlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Başta fikir aşamasındaki yatırım projeleri olmak üzere doğrudan yabancı yatırımlara büyük öncelik verilmekte, özellikle az gelişmiş bölgelerin gelişmesine yardımcı olacak veya sınır ötesi ticaret ile bölgesel entegrasyonu canlandıracak projeler gözetilmektedir.

Altyapı Sektörü: AYB, karayolu ve demiryolu yapımının yanı sıra hava ve deniz limanlarına yönelik kamu yatırımlarının finansmanına da katkıda bulunmaktadır. Banka ayrıca belediyelere ve belediyelerin sahip olduğu şirketlere, özellikle şehir içi taşımacılık, su ve atık yönetimi, bölgesel ısıtma dâhil çevre altyapısı için finansman sağlamaktadır.

Enerji Sektörü:Banka, kamu ve özel sektör kuruluşlarının enerji üretimi, taşımacılık ve dağıtım alanları ile yenilenebilir enerji ve enerjinin verimliliğine yönelik yatırımlarının finansmanına destek sağlamaktadır.

AYB tarafından sağlanan kredi türleri ve bu kredilere ait genel şartlar şu şekildedir:

1 – Doğrudan Krediler: Toplam yatırım maliyeti 25 milyon EURO’nun üzerindeki projeler içindir.

Yatırım Türleri: Altyapı, enerji, çevre, sağlık, eğitim, AR-GE, sanayi ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki uygun proje türleridir.

Yararlananlar: Belediyeleri de içeren kamu kuruluşları, özel amaçla bir araya gelen gruplar, kamu ve özel sektör şirketleridir.

Finansman Limiti: AYB finansmanı proje maliyetinin % 50’si ile sınırlıdır.
avrupa-seferbas.png
Vadeler: Projenin ekonomik hizmet ömrü ve nakit akışını yansıtan özel koşullar da dahil olmak üzere sanayi projeleri için tipik olarak 5 ila 12 yıl arası, altyapı ve enerji projeleri için 12 ila 25 yıl arasıdır.

Faiz Oranı: AYB’ nin sahip olduğu AAA derecelendirmesi sermaye piyasalarındaki en iyi oranları elde etmesine olanak vermektedir. Kredi kullananlar bu faiz oranlarından Banka’nın maliyetlerini ve uygulanabilir ise sınırlı bir risk marjını karşılamak için alınan küçük bir farkla yararlanabilmektedir. Banka, sabit ve dalgalı faiz oranları ile finansal esneklik sağlayan farklı yapılar sunmaktadır. Bunlar arasında gözden geçirilebilir sabit oranların yanı sıra sabit orandan dalgalıya ve dalgalıdan sabite dönüştürmeli gibi seçenekler bulunmaktadır.

Geri Ödeme: Geri ödemeler genellikle eşit yıllık veya altı aylık taksitler şeklinde yapılmaktadır, fakat anapara geri ödemesiz süreleri de içerecek şekilde gereksinimlere göre şekillendirilmiş geri ödeme takvimleri oluşturmak mümkündür.

Teminat: AYB kredileri projenin yapısına ve kredi alanın niteliğine bağlı olarak yeterli teminat gerektirmektedir. Özel sektöre verilen AYB kredileri teminat gerektirir ve bu teminat bir veya daha fazla uygun banka tarafından verilebilir.

2 – Global Krediler / KOBİ’ler İçin AYB Kredileri: Yatırım maliyeti 25 milyon EURO’ nun altındaki projeler için kredi hatları tahsis edilmekte, global krediler bölgede bulunan AYB çalışma ortağı veya aracı bir banka tarafından verilmektedir. Aracı bankalar AYB’den aldıkları fonları her bir projeyi değerlendirmek suretiyle riski bizzat üstlenerek kullandırmaktadır. Küçük ve orta ölçekli proje sahipleri doğrudan AYB çalışma ortağı olan bankalara başvurmalıdır.

Yatırım Türleri: Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi ve hizmet şirketlerinin ileri teknoloji yatırımları, AR-GE projeleri. Sağlık ve eğitim hizmetlerine ek olarak altyapı, su tedarik ve sağlığına ilişkin projeler ile çevre koruma ve enerjinin rasyonel kullanımına yönelik projelerdir.

Yararlananlar: Küçük ve orta ölçekli şirketler, yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları veya özel amaçlı guruplardır.

Finansman Limiti: Yeni projelerin toplam maliyetinin % 50’si, küçük ölçekli KOBİ yatırımları için toplam maliyetin %100’üdür.

Vade, Faiz Oranı, Geri Ödeme, Para Birimleri, Teminat, Komisyon/Ücretler: İlgili AYB çalışma ortağı kuruluş tarafından belirlenmektedir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın