Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarının iktisadi düşüncedeki yeri:

Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarının iktisadi düşüncedeki yeri

Girişimcilik, küreselleşen günümüz dünyasında ekonomik gelişmede rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın motoru, yenilik ve yaratıcılığın kaynağıdır. Ekonomik açıdan girişimciliğin bu artan önemi, ekonomik teoride girişimcinin niteliklerinin ve rolünün ne olduğu ile ilgili bazı soruları da beraberinde getirmektedir. Ekonomik gelişmede girişimcilerin dinamik rolü üzerinde duran ve girişimciyi yenilikleri gerçekleştiren kişi olarak tanımlayan Schumpeter, buluşlar yoluyla girişimcilerin üretime getirdikleri yenilikleri, liberal kapitalist gelişmenin itici gücü olarak kabul etmektedir. Diğer bir ifadeyle Schumpeter teknolojik yenilikleri ve girişimcilik faaliyetlerini statik ekonominin üretken kaynaklarını dinamik yeniliklere aktaran güçler olarak ele alır.Girişimciliğin yenilikçi faaliyetleri olarak ifade edilen bu gelişmeler ilk olarak Schumpeter tarafından ele alınmakla birlikte girişimcilik ve yenilikçilik kavramları farklı iktisat okulları tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu çalışma ilk olarak iktisadi düşünce tarihinde girişimciliğin ve yenilikçiliğin teorik temellerini oluşturan yorumları inceledikten sonra Schumpeter’in yenilikçi girişimci analizini irdelemektedir. Daha detaylı buradan inceleyebilirsiniz.

The terms of entrepreneurship and innovativeness in the economic thought

Entrepreneurship is one of the most important factors that play a role in economic development in today’s globalized world. Entrepreneurship is an engine of economic growth and development and a source of innovation and creativity. Economically, the growing importance of entrepreneurship raises some questions about what is the entrepreneur?s qualifications and it?s role in the economic theory. Schumpeter, who stands on the dynamic role of entrepreneurs in economic development and defines the entrepreneur as someone who has taken the innovations, defined entrepreneurs bring innovations in production through discoveries as the driving force of liberal capitalist development. In other words, Schumpeter treats technological innovation and entrepreneurial activity as forces which transfer productive resources of the static economy to dynamic innovations. This activity is expressed as the entrepreneurship?s innovative developments firstly is taken by Schumpeter but also concepts of entrepreneurship and innovation are interpreted in different ways by different schools of economics. this study firstly reviews comments on the theoretical basics of entrepreneurship and innovation in the history of economic thought, then explores the innovative entrepreneur analysis of Schumpeter. You can examine it here in more detail.

Yazar:PERİHAN HAZEL ER
Danışman: PROF. DR. ABDULKADİR BULUŞ
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın