İstanbul’daki bilişim firmalarında kullanılan bilişim sistemlerini değer zinciri analizi

İstanbul’daki bilişim firmalarında kullanılan bilişim sistemlerini değer zinciri analizi ve proje yönetimi açısından değerlendirme ve bulut bilişim teknolojileri kullanımı

Dünya pazarlarının küreselleşmesi ile birlikte, hız, maliyet ve bilgi yönetimi kavramları daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, işletmelerin, rekabet üstünlüğünü sağlama ve her alanda gelişme hedefleri, bilişim sistemleri kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. BT ve işletme maliyetlerini azaltmak adına teknolojik bir yenilik olarak değerlendirilen bulut bilişim, bilgi teknolojileri faaliyetlerinin dış kaynaklardan kullanılarak temel yeteneklere odaklanılmasına ve gelişen teknolojilere uyum sağlanmasına imkân vermektedir. bulut bilişim, dış kaynak kullanımı kavramına ek olarak, aynı zamanda daha hızlı ve daha esnek iş süreçlerine, “kullandıkça öde” prensibi ile daha düşük maliyetlere ulaşmaya olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’daki Bilişim firmalarında var olan bilişim sistemlerinin tasarımı, üretimi, hayata geçirilmesi ve idamesi aşamasında kullanılan yöntem ve araçların değer zinciri modeline uygunluğuyla, genel kabul görmüş proje yönetimi yaklaşımındaki iş süreçlerine uygunluğu ve mevcut yapının bulut bilişim teknolojisine/felsefesine taşınabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda, Bilişim işletmeleri ile yapılan görüşme verilerinin analizinden elde edilen bulgular; teknolojik, organizasyonel ve çevresel bağlamda değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Bilişim Sistemleri, Değer Zinciri Analizi, Proje Yönetimi, Bulut Bilişim, Dijital Şirket, Tedarik Zinciri Yönetimi,Kurumsal Kaynak Planlama

The assesment of information systems used in it companies in İstanbul in terms of value chain analysis and project management, and usage of cloud computing technologies

Along with the globalization of world markets; the concepts of speed, cost, and information management have become more of an issue.Besides, the objectives to obtain competitive advantage and develop in all areas have made the usage of information systems inevitable. Cloud computing, evaluated as an innovative technology reducing IT and management costs, enables to focus on core competencies and keep up with the developing technologies via outsourcing information technology activities. Cloud computing, also allows to reach faster and more flexible business processes with lower costs through the principle of “pay as you go” in addition to outsourcing concept.In this study, the conformity between the methods and tools used during design, production, implementation, and continuation of available information systems and value chain analysis, and business processes in generally accepted, project management approaches and also the portability of current business structure towards cloud computing technology was examined as well.In this context, the results obtained from the analysis of data and interviewsof the IT companies in Istanbul have been evaluated in terms of technological, organizational, and environmental structures. Keywords : Information Systems, Value Chain Analysis, Project Management, Cloud Computing, Digital Company, Supply Chain Management, Enterprise Resource Planning

 

Yazar:TİMUR GÜVENER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. RIZA HALUK KUL
Yer Bilgisi: Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın