Kadın girişimcilik değerleri ile kadın girişimcilik algısı

Kadın girişimcilik değerleri ile kadın girişimcilik algısı arasındaki ilişkide girişimcilik eğitimlerinin rolü

Girişimciliğin bireylerin doğasında var olan birtakım kişisel özellikler ve çevresinin etkisiyle edinilen bir özellik olduğu dolayısıyla öğretilemeyeceği düşüncesi son yıllarda değişiklik gösterip, girişimciliğin bir disiplin olarak diğer disiplinler gibi öğretilebileceği görüşü yaygınlaşmıştır. Kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik politikalar genelde mikro kredi yoluyla girişimciliği geliştirmek yönünde olsa da salt ekonomik politikalarla kadınların girişimcilik eğilimini geliştirmenin mümkün olmadığı görülmüştür. Bu nedenle dünyada olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik eğitimleri yoluyla girişimcilik davranışını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu araştırma, kadınların girişimcilik davranışını etkileyen değerlerin neler olduğu, girişimcilik değerleri ile kadın girişimcilik algısı arasındaki ilişki ve bu ilişkide girişimcilik eğitimlerinin rolünü incelemek amacıyla, GAP Bölgesi’nde kendi işini kurmuş ve/veya girişimcilik eğitimi almış kadınlar üzerinde yapılmıştır. Girişimcilik eğitimlerinin bu ilişkiyi nasıl etkilediğine dair davranışsal devinimin ortaya konması, bölgede uygulanan girişimcilik eğitimlerinin içeriğine farklı bir perspektiften bakmayı sağlaması yönüyle önem arz etmektedir.

Role of entrepreneurship trainings on the relations between woman entrepreneurship values and woman entrepreneurship perception

In the past, it was believed that entrepreneurship was inherent in the nature of human beings and could be acquired from the social environment. However, recently the idea that entrepreneurship can be taught just like other disciplines has become common. Although the efforts to improve the entrepreneurship of woman were focused on providing micro credits, it is not possible to enrich woman entrepreneurship only by economic ways. Like in the world, in our country too, there have been projects to improve entrepreneurship action through entrepreneurship education. This study was focused on the questions such as what the values are affecting entrepreneurship values of woman, relation between entrepreneurship and perception of woman entrepreneurship. In order to analyze this, we studied woman who established their own businesses and/or took entrepreneurship education in GAP region. Analyzing how entrepreneurship educations affect behavioral moves is important for enlightening the content of entrepreneurship in the region and finding beneficial suggestions.

Yazar:SEYLAN MUNGAN
Danışman: PROF. DR. HAVVA İNCİ ARTAN
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın