Kültürel bir pratik olarak fantazi edebiyat

Gerçek karşısında edebiyat: Kültürel bir pratik olarak fantazi edebiyat

Fantazi, antik mitolojik arkaplana sahip olarak, modern dünyada ontolojik güvensizlikten kaynaklanan endişeleri ve anlam sorununu açıkladığı fikrini ihtiva etmektedir. Mitler, eski çağlarda insanların kainatı ve muğlak olanı anlamaya ve açıklamalarını mümkün kılan tutarlı inanç sistemleriydiler. Joseph Campbell’a göre mitlerin dört temel işlevi vardır: Metafizik, kozmolojik, sosyal ve pedagojik. Eski çağlardaki mitlere benzer şekilde fantazi edebiyat bireylerin, göreceli olarak güvenli, düzenlenmiş, kurumsallaşmış bilimsel ve medeni dünyada ?gerçek? karşısında ?parallel bir evren? tasavvur etmelerini mümkün kılmaktadır. J. J. R. Tolkien tarafından başlatılan fantazi edebiyat bugün teknolojik gelişmelere parallel olarak filmler, Rpg’ler, internet cemaatleri, ve devam romanları yazan topluluklar gibi alanlarda yaygınlaşmıştır. Bu sebeple fantazi edebiyat, edebi bir tür olmasının yanısıra, modern bireyin kültürel bir pratiği olmuştur. Bu çalışma bir yandan fantasy edebiyatın modern toplumlardaki rolünü araştırırken diğer yandan türü, ontolojik güvensizlikten ve modernite programının çöküşünden ortaya çıkan ?modern? kültürün bir unsuru olarak tartışmayı amaçlamaktadır. Modernitenin şekillenmesi ve moderniteye direniş arasındaki ilişkiyi araştırırken bu çalışma türün entellektüel arkaplanını tanımlamayı hedeflemektedir. Bu sebeple fantazi edebiyat modern medeniyetin dönüşümünde ana bir motif olarak incelenecektir. Son olarak, bir fantazi ürünü, `Avatar: Son Hava Bükücü’ adlı bir televizyon çizgidizisi kültürel pratik ve sosyal dönüşüm örneği olarak incelenecektir.
Daha detaylı buradan inceleyebilirsiniz.

Literature versus reality: Fantasy literature as a cultural practice

Fantasy, having the ancient mythology background implies the idea that it explains and satisfies the meaning problem and anxieties originating from ontological insecurity in the modern world. Myths in ancient times were consistent belief systems that would enable humans to understand and explain nature or the unknown. According to Joseph Campbell myths has four basic functions: Metaphysical, cosmological, sociological, and pedagogical. Similar to the function of the ancient mythology, fantasy literature becomes a way for the individual to have a ?parallel universe? against ?reality? in a relatively secure, organized, institutionalized, scientific and civilized world. Initiated by J. J. R. Tolkien, fantasy literature today has several branches in terms of technological developments that are movies, role-playing games, online communities, communities writing the follow-up novels. Therefore fantasy literature, besides being a literary genre it has become a cultural practice of modern individual. This study, while investigating the role of fantasy literature in modern societies aims to discuss the genre as a component of ?modern? culture originated from ontological insecurity and the decline of the program of modernity. While searching the relationship between the formation of modernity and resistance to it, this study intend to describe the intellectual background of the genre. Therefore, fantasy literature will be examined as a leitmotif in the transformation of modern civilization. Finally, one of fantasy products, `Avatar:The Last Airbender?, a TV series, will be analyzed as an example of cultural practice and social transformation.

Yazar:İSMAİL AYDIN
Danışman: PROF. DR. MOHAMMED BAKARİ
Yer Bilgisi: Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın