XV. yüzyıl Memlük kaynaklarından Zubdetu Keşfu’l-Memâlik ve soyal-kültürel açıdan değerlendirmesi

XV. yüzyıl Memlük kaynaklarından Zubdetu Keşfu’l-Memâlik ve soyal-kültürel açıdan değerlendirmesi

Bu çalışmada Garsuddin Halil b. Şahin Zahiri’nin Memlûklü devletinin kurumları ve sosyal hayatı ile ilgili olan eseri Zubdetu Keşfu’l-Memâlik’i çalışılmıştır. Bu çalışma ile.Türk İslam tarihinin bir safhası olan memlûkler dönemini anlatan çalışmayı, eser bağlamında, ilgilenenlere sunmayı arzuladık. Bu eser, memlûk tarihinin geneliyle ilgili olsa da müellifin devlet ricalinden olması münasebetiyle daha çok memlûklerin devlet teşkilatını ve işleyişini detaylandırmıştır. Kitabın müellifinin hayatını, eserlerini ve devlet kademeleri ile ilgili görevlerini çeşitli kaynaklardan araştırarak ilgilenenlerin merakına sunduk. Eserde dikkatimizi çeken ilginç isim olay ve yapıları son bölümde izahlarını yaparak çalışmamızı tamamladık.

The social and cultural evaluation of Zubdetu Kesfu?l-Memalik, one of XV. century Memluk?s works

This study brings a compherensive analysis on Zubdetu Keşfu?l-Memâlik by Garsuddin Halil b.Shahin Zahiri on governmental institutions and social life in Memluks. This study intends to enlighten the period of Memluks constituting an important part of Turkish Islamic History over a prominent work of the time especially for those who have specially interested in the respective period. Although the work is about Memluk history in general, the author who was also a statement of the time provides more details about govermental organization and operation. We have presented the author?s life, his works and services to the goverment for those whom are intrested through a carefull study on various resosuces. We have concluded our study by providing explainations about interesting names , event and the works

Yazar:ŞÜKRÜ ÇETİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AHMET SEZİKLİ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın